حامیان بورس ایران
1399/09/16
22:17
نشانه های #خوب شدن حال بورس! عرضه اولیه #وکبهمن در فرابورس ⬅️عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سه‌شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۳ تا ۱۷ انجام میشود. ...

نشانه های #خوب شدن حال بورس!عرضه اولیه #وکبهمن در فرابورس⬅️عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سه‌شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۳ تا ۱۷ انجام میشود.⬅️ دامنه قیمتی: ۱۴۲۰ تا ۱۴۴۸.۴ تومان⬅️ حداکثر سهام قابل تخصیص: ۱۰۰ سهم⬅️ با توجه به ۲۵۰ میلیون سهم قابل عرضه تقسیم بر آمار مشارکت عرضه اولیه قبلی، به هر کد آنلاین ۵۵ سهم میرسد که حداکثر مبلغ مورد نیاز : حدود ۸۰ هزار تومان میشود.انتهای خبر

0
0