بورس۲۴
1400/09/15
17:50
حسابرس سود «وبشهر» را تایید کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت توسعه صنایع بهشهر در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۲۵۸ ریال سود حسابرسی محقق کرد.

انتهای خبر

0
0