اسمارت بورس
1399/11/14
18:00
#فیلتر_سهام سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ 🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین...

#فیلتر_سهام سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج شده است.✔️انتهای خبر

0
0