تکسهم ۹۸
1401/06/02
19:32
#فوری دامنه نوسان ۱ درصد دیگر افزایش یافت. با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس،...

#فوریدامنه نوسان ۱ درصد دیگر افزایش یافت.با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس،۱ درصد دیگر افزایش یافت و یه مثبت و منفی ۷ درصد رسید.


این مصوبه ار دوشنبه هفته آتی اجرایی خواهد شد.انتهای خبر

0
0