بورس۲۴
1403/04/20
17:30
سود فصل اول «کماسه» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری در ۳ ماهه منتهی به خرداد سود خالصی معادل ۵۸ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تامین ماسه ریخته گری در ۳ ماهه منتهی به خرداد سود خالصی معادل ۵۸ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۵۹ درصدی سود در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.یب
انتهای خبر

0
0