کدال۳۶۰
1401/02/27
12:29
#بجهرم صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره 12 ماه...

#بجهرم


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۰۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ افزایش داشته است.▪️ «بجهرم» با سرمایه ثبت شده ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۵۲۷,۷۳۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۲:۳۰:۰۱ (۸۸۱۱۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0