آواتحلیل
1399/09/23
11:32
#فایرا #بورس_کالا ۳۰۰ تن شمش آلومینیوم ۵۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۰۹۴ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۳۰۰ تن شمش آلومینیوم ۵۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۰۹۴ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0