تحلیل برای سود
1400/10/05
21:18
شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس | 📆 1400/10/05 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 22,238 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 16,920 ♦️...

شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۰۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۲,۲۳۸🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۶,۹۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۷۶

انتهای خبر

0
0