بتاسهم
1401/03/01
11:24
نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان بهبهان(سبهان)،سيمان هگمتان(سهگمت)،داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌(دجابر)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم س...

نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان بهبهان(سبهان)،سیمان هگمتان(سهگمت)،داروسازی جابرابن‌حیان(دجابر)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشند.


،نماد معاملاتی شرکت‌های بیمه ما(ما)،گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(وامید) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشندانتهای خبر

0
0