بورس نیوز
1401/01/28
10:00
توقف "خبازرس" به دلیل افشای اطلاعات گروه الف

نماد معاملاتی "خبازرس"به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


انتهای خبر

0
0