همفکران
1399/11/11
08:51
#کدال #شفاف_سازی #سمگا 📌شناسایی درامد ابطال واحد های سرمایه گذاری تعداد 716ر10 سهم عادی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و تعداد...

#کدال


#شفاف_سازی


#سمگا📌شناسایی درامد ابطال واحد های سرمایه گذاریتعداد ۷۱۶ر۱۰ سهم عادی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و تعداد ۰۶۶ر۶ سهم عادی شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات در صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان بمبلغ هر سهم ۸۳۵ر۰۵۵ر۳۲ ریال توسط صندوق ابطال گردید ، قیمت تمام شده هرسهم در شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال و در شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات مبلغ۵۳۷ر۲۰۲ر۱۰ ریال می باشد فلذا سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری بترتیب در شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مبلغ ۸۶۰ر۳۰۷ر۷۹۴ر۳۳۲ ریال و در شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات مبلغ ۰۳۴ر۰۸۳ر۵۶۲ر۱۳۲ ریال می باشد ضمن اینکه مالکیت شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات ۱۰۰ درصد برای شرکت سمگا می باشد.انتهای خبر

0
0