خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/10
21:30
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید | #وامید | 📆 1399/08/10 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 51,563 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 34,980 ♦️قیمت بر خال...

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید | #وامید |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۵۱,۵۶۳🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۳۴,۹۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0