نوآوران امین
1399/12/06
14:28
افرانت (#افرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک...

افرانت (#افرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰، ۳۴ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۱۲۱,۵۹۴ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱۱۷,۲۴۹ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۱۵۷,۱۷۶ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۱,۳۳۷,۵۳۴ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0