بتاسهم
1399/08/24
20:36
نورد و لوله سپنتا مرند از زیر مجموعه های #فپنتا در سال قبل 6ماهه 87 و امسال 440 میلیارد ریال سود خالص داشته است

نورد و لوله سپنتا مرند از زیر مجموعه های #فپنتا در سال قبل ۶ماهه ۸۷ و امسال ۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0