پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
11:07
چمران: 🔹دولت اقتصاد کشور را به فرجام گره نزد؛ با خودکفایی و تکیه بر نیروی جوان کار خود را آغاز کرد 🔹 الان به شرایط پایدار رسیده‌ایم جزئیات در 👇👇...

چمران:


🔹دولت اقتصاد کشور را به فرجام گره نزد؛ با خودکفایی و تکیه بر نیروی جوان کار خود را آغاز کرد🔹 الان به شرایط پایدار رسیده‌ایمجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲trm


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0