کارگزاری آبان
1401/05/31
15:41
📊#ولساپا اطلاعیه 1401/05/31 *لیزینگ رایان سایپا* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع قرارداد...

📊#ولساپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*لیزینگ رایان سایپا*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع قرارداد: واگذاری خودرو های تولیدی خودرو ساز به متقاضیان در قالب قرارداد های اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی توسط لیزینگ رایا سایپا


طرف قرارداد:شرکت سایپا دیزل(سهامی عام)


شرح جزئیات قرارداد:عطف به افشای تعیین تکلیف بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت سایپا ازطریق عقد توافقنامه سه جانبه و همچنین تسویه بخشی از مطالبات شرکت لیزینگ رایان سایپا مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹و عطف به مطالبات شرکت سایپا از شرکت سایپا دیزل به مبلغ ۷.۵۷۰ میلیارد ریال توافق گردید مبلغ مذکور به شرکت لیزینگ رایان سایپا منتقل و معادل همین مبلغ از بدهی شرکت سایپا کسر شده و در دفاتر طرفین ثبت گردد . همچنین جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت لیزینگ رایان سایپا توافق گردید شرکت سایپا دیزل طی قرارداد جداگانه ازطریق واگذاری خودروهای تجاری به شرکت لیزینگ رایان سایپا به قیمت روز و در چارچوب عملیات لیزینگ اقدام نماید
انتهای خبر

0
0