بولتن اقتصادی
1399/09/23
12:28
انتقال کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی تهران «ممنوع» شد 🔹رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي استان تهران با صدور بخشنامه ای هرگونه «مأموریت» و «انت...

انتقال کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی تهران «ممنوع» شد🔹رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با صدور بخشنامه ای هرگونه «ماموریت» و «انتقال» نیرو به دستگاه های اجرایی تهران را ممنوع اعلام کرد.انتهای خبر

0
0