کدال۳۶۰
1399/08/29
17:14
#غدیس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت پاکدیس 1399-08-29 17:14:50 (693387) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️...

#غدیس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پاکدیس
۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۷:۱۴:۵۰ (۶۹۳۳۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0