مدت: 30 ثانیهحجم: 897 کیلوبایت
ایبنا
1399/09/30
15:56
📌مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: امروز آخرین فرصت تکمیل آورده متقاضیان مسکن ملی است

📌مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: امروز آخرین فرصت تکمیل آورده متقاضیان مسکن ملی استانتهای خبر

0
0