تی اس ای پرس
1399/10/29
10:19
اگر اراده جمع کردن بازار باشد، به راحتی میتوانند با حمایت از یکی دو سهم شرایط تقاضا را بهبود ببخشند فرضا امروز #فولاد و #اخابر فشار فروش به مراتب ...

اگر اراده جمع کردن بازار باشد، به راحتی میتوانند با حمایت از یکی دو سهم شرایط تقاضا را بهبود ببخشندفرضا امروز #فولاد و #اخابر فشار فروش به مراتب کمتری نسبت به سایر سهام شاخص ساز بزرگ دارند، حتی ایران #خودروبا جمع کردن صف فروش این چند سهم و حمایت تا صفر تابلو از شدت صفوف فروش سایر سهام نیز قطعا کاسته خواهد شد@TsePress

انتهای خبر

0
0