ایبنا
1400/05/25
10:09
📌گسل شرق تهران به سمت دماوند فعال شده است رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله ۳.۹ ریشتری روز گذشته در مرز تهران و م...

📌گسل شرق تهران به سمت دماوند فعال شده استرییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله ۳.۹ ریشتری روز گذشته در مرز تهران و مازندران:


🔹 لرزه‌خیزی اطراف تهران نشان می‌دهد محدوده شرقی تهران به سمت دماوند از نظر لرزه‌خیزی فعال شده است.


🔹زمین‌لرزه دیروز روی گسل مشا در شرق تهران و حدود ۱۵ کیلومتری مرز شرقی شهر تهران رخ داده است.


🔹زون شرقی تهران منطقه‌ای است که گسل شمال تهران و گسل مشا به هم می‌رسند و گره تکتونیکی فعالی را تشکیل می‌دهند.


🔹ساعت‌ها و روزهای آینده نشان خواهد داد که تنش با زلزله‌های بزرگتری همراه است یا اینکه تنش ذخیره شده در این منطقه با همین تنش کوچک، تخلیه شده است.

انتهای خبر

0
0