کدال۳۶۰
1399/10/07
11:40
#وساشرقی آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 1399-10-07 11:40:10 (706677) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal3...

#وساشرقی


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۱:۴۰:۱۰ (۷۰۶۶۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0