کدال۳۶۰
1399/10/29
09:02
#ثاصفا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت ساختمان اصفهان ▪️ شرکت ساختمان اصفهان در دوره 3 ...

#ثاصفا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت ساختمان اصفهان▪️ شرکت ساختمان اصفهان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۹۹,۹۹۹,۹۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است.▪️ «ثاصفا» با سرمایه ثبت شده ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۸۳۵ میلیون ریال سودی محقق نکرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۰۱:۵۵ (۷۱۱۴۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0