مجید سلطانی
1401/05/31
14:16
خوب مالیات ما را هم بدید به خودمون بریم خدمات عمومی انجام بدیم باهاش؟! اصلا مگه مالیات مصرفی جز خدمات به مملکت داره ؟!

خوب مالیات ما را هم بدید به خودمون بریم خدمات عمومی انجام بدیم باهاش؟!


اصلا مگه مالیات مصرفی جز خدمات به مملکت داره ؟!انتهای خبر

0
0