کدال۳۶۰
1401/03/03
09:16
#آ_س_پ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری پروژه های خود درآم...

#آ_س_پ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ آ س پ با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۷,۹۰۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۶۹٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۰۹:۱۶:۱۵ (۸۸۶۵۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0