یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/28
21:56
این عرصه که عرض آن ندارد طولی بگذار عمارتش بهر مجهولی پولیست جهان که قیمتش نیست جوی یا هست رباطی که نیرزد پولی #مولانای_جان

این عرصه که عرض آن ندارد طولی


بگذار عمارتش بهر مجهولیپولیست جهان که قیمتش نیست جوی


یا هست رباطی که نیرزد پولی#مولانای_جانانتهای خبر

0
0