بااقتصاد
1401/02/20
17:20
ثبت افزایش سرمایه «سکرما»، «نوین» و «قشرین»

افزایش سرمایه سه شرکت گروه صنایع سیمان کرمان، بیمه نوین و صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، افزایش سرمایه سه شرکت زیر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.


گروه صنایع سیمان کرمان «سکرما»:


افزایش سرمایه ۵۱ درصدی شرکت از مبلغ ۹۹.۱ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


بیمه نوین «ونوین»:


افزایش سرمایه ۹۰ درصدی شرکت از مبلغ ۲۶۲.۴ میلیارد تومان به‌مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان «قشرین»:


افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی شرکت از مبلغ ۹۶.۵ میلیارد تومان به‌مبلغ ۲۰۶.۸ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0