نوآوران امین
1399/09/18
17:52
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(#وتوصا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 38 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماه...

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(#وتوصا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۱۲۷,۸۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۲,۹۴۲,۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۲۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0