بولتن اقتصادی
1399/11/14
17:56
هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد ▫️هزینه ساخت مسکن بدون احتساب سود سازنده در طرح اقدام ملی مسکن معادل ۳.۹۵ میلیون تومان است. ▫️۳۱ درصد از هزینه ساخت ...

هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد▫️هزینه ساخت مسکن بدون احتساب سود سازنده در طرح اقدام ملی مسکن معادل ۳.۹۵ میلیون تومان است.▫️۳۱ درصد از هزینه ساخت مسکن مرتبط با بیمه، مالیات و سود سازنده استانتهای خبر

0
0