اسمارت بورس
1399/10/10
13:28
#کترام شرکت تولیدی کاشی تکسرام ♦️میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۵۷.۳۹۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی داشته اس...

#کترام


شرکت تولیدی کاشی تکسرام♦️میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۵۷.۳۹۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۲ درصد افزایش یافته است.


♦️میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱۲۶.۰۰۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰×۶۰ به مبلغ ۹۴.۹۶۹ میلیون ریال بوده است.


♦️فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۳۱.۳۸۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۳۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰×۶۰ به مبلغ ۱۷.۱۲۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۲۶۶.۶۸۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۸ درصدی داشته است.♌️انتهای خبر

0
0