کانال کدال
1400/06/27
10:09
📊 نماد: وسخراش 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان خر...

📊 نماد : وسخراش📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)🏭 شرکت : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی☑️دلایل اصلاح:بهای تمام شده و ارزش بازار ابتدای دوره و بهای تمام شده انتهای دوره اصلاح و در فرم خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری صفحه ۳ سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی قبل حذف گردید.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسخراش #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0