پایگاه خبری انتخاب
1399/11/13
22:46
در پاسخ به پیشنهاد ایران برای برگزاری مذاکرات منطقه ای بین تهران و دول خلیج فارس؛ امارات: 🔹 آمریکا هم باید در گفتگوها حضور داشته باشد 🔹 مذاکرات ب...

در پاسخ به پیشنهاد ایران برای برگزاری مذاکرات منطقه ای بین تهران و دول خلیج فارس؛


امارات:


🔹 آمریکا هم باید در گفتگوها حضور داشته باشد🔹 مذاکرات باید درمورد تمام پرونده ها باشد نه جداگانه/انتخابجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vz۷


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0