موج مثبت Positive Wave
1400/05/28
16:38
👈 98 درصد واکسن زده ها در آمریکا کرونا نگرفتند 🔸بلومبرگ: کمتر از 2 درصد از موارد مبتلا شده به کرونا در آمریکا واکسن زده بودند

👈 ۹۸ درصد واکسن زده ها در آمریکا کرونا نگرفتند🔸بلومبرگ: کمتر از ۲ درصد از موارد مبتلا شده به کرونا در آمریکا واکسن زده بودندانتهای خبر

0
0