نوآوران امین
1399/08/28
17:07
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(#قثابت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزای...

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(#قثابت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۵۰۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۶,۱۱۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۴۱۴ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۹۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0