کدال۳۶۰
1401/05/30
17:03
#غچین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/03/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 معادل...

#غچین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۵۹۴,۹۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹۶٪ افزایش داشته است.▪️«غچین» با سرمایه ثبت شده ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۳,۴۳۶,۱۲۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۷:۰۴:۵۷ (۹۲۷۰۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0