موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
09:42
اینکه 6 ماه اولش بود👆 گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم از زیر مجموعه های #وخارزم در 3 ماهه گذشته 690 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ...

اینکه ۶ ماه اولش بود👆گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم از زیر مجموعه های #وخارزم در ۳ ماهه گذشته ۶۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است/بتا سهم

انتهای خبر

0
0