کانال عرضه اولیه
1399/09/03
11:28
🔷👈 سهامداران عزیز: هر سهم را بر اساس تحلیل و ارزش خود بررسی و در مورد خرید یا فروش و نگهداری آن تصمیم بگیرید.

🔷👈 سهامداران عزیز: هر سهم را بر اساس تحلیل و ارزش خود بررسی و در مورد خرید یا فروش و نگهداری آن تصمیم بگیرید.


انتهای خبر

0
0