کدال۳۶۰
1400/01/17
09:49
#زماهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره)...

#زماهان


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰۱۴۰۰-۰۱-۱۷ ۰۹:۴۹:۵۰ (۷۳۴۲۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0