بانی فام
1399/10/07
13:18
#رمپنا (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال19% سود تا محدوده 23003 ریال در صورت نزول قیمت احتمال% ضرر تا محدوده 19196 ری...

#رمپنا


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۹٪ سود تا محدوده ۲۳۰۰۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال٪ ضرر تا محدوده ۱۹۱۹۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0