بورس۲۴
1400/12/02
13:38
بررسی روند فروش در«لابسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت آبسال منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند فروش در«لابسا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرک آبسال در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۵۵۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.


لذا فروش بهمن ماه ۵۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.لابسا
انتهای خبر

0
0