آواتحلیل
1399/08/12
11:41
#فولاد #بورس_کالا 20020 تن ورق گرم C با قیمت 13347 تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد.

#فولاد


#بورس_کالا


۲۰۰۲۰ تن ورق گرم C با قیمت ۱۳۳۴۷ تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0