مبین تحلیل
1399/08/18
11:53
📌#دارویی 🔸افزایش تقاضا، در گروه دارویی. 🔸برخی از نماد ها با پایانی -4 هم اکنون در صف خرید قرار دارند. 🔸شنیده ها حاکی از قرار داد هایی در خصوص ان...

📌#دارویی


🔸افزایش تقاضا، در گروه دارویی.


🔸برخی از نماد ها با پایانی -۴ هم اکنون در صف خرید قرار دارند.


🔸شنیده ها حاکی از قرار داد هایی در خصوص انتقال فنی تولید واکسن کرونا از چین با برخی از شرکت های دارویی است.


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0