بولتن اقتصادی
1399/09/30
11:57
روزنامه کویتی به اتهام اهانت به ایران ۲۰ هزار دلار جریمه شد 🔹دادگاهی در کویت، روزنامه «السیاسه» را به خاطر توهین به ایران در چندین مقاله، ۶۰۰۰ دین...

روزنامه کویتی به اتهام اهانت به ایران ۲۰ هزار دلار جریمه شد🔹دادگاهی در کویت، روزنامه «السیاسه» را به خاطر توهین به ایران در چندین مقاله، ۶۰۰۰ دینار کویت، تقریبا معادل ۲۰ هزار دلار جریمه کرد/فارس

انتهای خبر

0
0