نوآوران امین
1401/01/31
18:35
کارخانجات کابل سازی ایران(#بایکا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 30 درصدی درآمدها...

کارخانجات کابل سازی ایران(#بایکا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۲۷,۸۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۴۲۴,۸۰۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۰ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۴۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0