کارگزاری آبان
1399/10/29
10:19
📊#آریا اطلاعیه 99/10/29 *پلیمر اریا ساسول* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 7,866 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 131 درصد افزایش سود خالص نسبت ...

📊#آریا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*پلیمر اریا ساسول*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۷,۸۶۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۱۳۱ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0