کدال۳۶۰
1401/03/03
14:04
#والبر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/...

#والبر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۱۸۷,۵۷۸ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ والبر با سرمایه ثبت شده ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۵,۷۲۱,۰۴۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۱۲٪ به مبلغ ۹۶,۲۳۷,۳۷۷ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۴:۰۴:۵۱ (۸۸۶۶۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0