کدال۳۶۰
1401/02/25
14:34
#حفاری #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - طرح توسعه میدان نفتی هندیجان – بهرگانسر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت حفاری شم...

#حفاری


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - طرح توسعه میدان نفتی هندیجان – بهرگانسر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت حفاری شمالشرح رویداد:


انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران:


میدان نفتی مذکور در آبهای کم عمق خلیج فارس واقع گردیده است و برنامه ریزی توسعه آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته است. با توجه به اینکه انجام حفاری در فیلد مذکور دارای پیچیدگی های فنی و تجهیزاتی ویژه ای می باشد،کارفرما به دلیل شناخت از توان فنی، دانش و تخصص شرکت حفاری شمال در نظر دارد تا توسعه میدان یاد شده را به صورت مذاکره ای دراختیار این شرکت قرار دهد.
۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۴:۳۴:۴۵ (۸۸۱۳۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0