خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/19
20:40
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا | 📆 1401/02/19 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 25,018 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 17,720 ♦️قیمت...

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۹🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۵,۰۱۸🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۷,۷۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۷۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0