بتاسهم
1401/02/18
10:54
مجمع #سخاش 📌به گزارش همفکران، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خاش با مشارکت 73.66 از سهامداران در حال برگزاری است... ✅فرهاد نیکخواه مدیرعامل...

مجمع


#سخاش📌به گزارش همفکران، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خاش با مشارکت ۷۳.۶۶ از سهامداران در حال برگزاری است...✅فرهاد نیکخواه مدیرعامل شرکت سیمان خاش در این مجمع گفت: ۷۷.۱۹ درصد از سهام متعلق به سهامداران حقوقی است.✅ درآمد عملیاتی شرکت ۵۲ درصد و سود عملیاتی ۹۱ درصد افزایش داشته است.✅ درآمد غیر عملیاتی ۵۴ درصد و سود سود خالص پس از کسر مالیات ۸۰ درصد افزایش داشته است.✅ آخرین پیش بینی سود هر سهم ۱۱.۴۰۳ ریال ذکر شده است.✅ سرانه مصرف سیمان کشور حدود ۵۵۰کیلوگرم محاسبه شده است. ظرفیت تولید ۷۹۰ کیلوگرم و ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد که در افق ۱۴۰۵، به ۱۲۰ میلیون تن می رسد. ایران رتبه ۷ جهانی را دارد که با افزایش ظرفیت تولید می تواند به رتبه سوم ارتقا پیدا کند.✅ کاهش تولید سیمان ناشی از کاهش دیماند برق صنعت سیمان بوده است.✅حفظ کیفیت محصولات، حفظ بازار داخلی، افزایش سود آوری ،تولید و فروش محصولات جدید، دستیابی به بازارهای صادراتی سود آور مهم ترین اهداف شرکت هستند.انتهای خبر

0
0