کدال۳۶۰
1400/01/08
09:24
#وسمازن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/...

#وسمازن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسمازن با سرمایه ثبت شده ۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۲۴,۵۷۲,۸۹۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۰٪ به مبلغ ۲۰۲,۰۰۴,۴۱۹ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۰۹:۲۴:۴۹ (۷۳۱۹۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0